BRUKSBOSTÄDER

i Billnäs och Fiskars bruk

 
 

HISTORIA

Bruksbostäderna i Billnäs och Fiskars byggdes för att inhysa bruksarbetare och deras arbetsgivare. De äldsta byggnaderna har klarat sig i flera århundraden och har varit med om både storbränder och krig.  

De äldsta byggnaderna härstammar från 1740-talet och är belägna i Billnäs. Även de nyare byggnaderna har en hel del år på nacken, de är byggda i slutet av 1800-talet. Den för tillfället äldsta bruksinvånaren har bott i bruksbostäderna sedan 1910-talet. Brukshistorien började dock redan på 1600-talet, då smeder och andra yrkesgrupper började flytta till Västra Nyland för att få jobb. 

Än i denna dag befäster bruksbostäderna idyllen kring bruksmiljön. De som uppskattar lugn, historia och atmosfär har idag en ypperlig möjlighet att flytta till något av dessa vackra hus. Välkommen! 

 
 

© 2020 by Alexandra Lundmark/OP-Filia Oy Ab